Przemysł – Borsigwerke

Jubilaci z Borsigwerke 1936.

Jubilaci z „Borsigwerke” 1936.

Powstała w 1884 roku koksownia przy hucie Borsiga w Biskupicach świętowała uroczyście, jak i inne zakłady przemysłowe na Górnym Śląsku, jubileusze pracy swojej załogi. Jedna za takich uroczystości odbyła się w 1936 roku wybudowanej na granicy Małego Zabrza i Wsi Doroty restauracji przy Kronprinzenstrasse (Wolności). Wybudował ją w 1860 roku  browar Händlera.  Odkąd w 1891 roku 1 lipca przejął ją restaurator Max Stadler nazywano ją ,,Stadlerscher Marmorsaal”, salą marmurową Stadlera. Była to również przez wiele lat siedziba Filharmonii Zabrzańskiej. Oto dumni jubilaci dzisiejszej Koksowni Jadwiga na zdjęciu z atelier Gustawa Juncker. Jednego z najważniejszych fotografów Zabrza, autora zdjęć do wielu o nim publikacji.
Zdjęcie i opracowanie:   Dariusz Guz.