Zdjęcia powojenne-Biskupice

Kopalnia Jadwiga w Biskupicach. Burzenie sortowni w 2006 r.

Zdjęcia autorstwa Mariusza Senderowskiego z 4 czerwca 2006 roku przedstawiają burzenie sortowni kopalni „Jadwiga“, powstałej jako kopalnia „Hedwigswunsch“ i jednego z zakładów koncernu Borsig na Górnym Śląsku. Do budowy pierwszego szybu “Luiza” przystąpiono w 1856 roku.

1

2

To na tej kopalni pracował i bił rekordy najsłynniejszy polski “stachanowiec” Wincenty Pstrowski. Po jego śmierci w 1948 roku kopalnia otrzymała jego imię.

1 stycznia 1973 roku połączono ją z kop. Rokitnica i stworzono nowe przedsiębiorstwo KWK „Pstrowski”, w którego skład wchodziło pięć, niegdyś samodzielnych kopalni. Był to koniec jej samodzielnej działalności.

Kopalnię „Pstrowski”, ze względu na wyczerpanie zasobów postawiono w stan likwidacji 1 lutego 1994 roku.

Zdjęcia:  Mariusz Senderowski.              Opracował Andrzej Dutkiewicz.                          01.07.2021