Pocztówki Zabrze

Rzeźnia miejska na 120-sto letniej pocztówce.

Pomysł wybudowania rzeźni w Zabrzu powstał w 1888 roku, a jego inicjatorami były gminy Stare Zabrze, Małe Zabrze, Dorota i Zaborze. Jej otwarcie miało miejsce 2 maja rok później.

Była korzystnie zlokalizowana u zbiegu dzisiejszych ulic Pułaskiego i Szczęść Boże, koło linii kolejowej i posiadała własną bocznicę.

Jej właścicielem był cech rzeźniczy, jednak już w roku 1901 przeszła na własność wyżej wymienionych gmin. Na ich terenie rzeźnia posiadała monopol na ubój, handel mięsem i opiekę weterynaryjną.

Gruß aus Zabrze O.-S. Schlachthaus.

Własność autora.

Max Czech`s Buchdruckerei und Buchhandlung.

1

Dla orientacji, pod nr 1 budynek urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Wolności

W latach 1914-16 zakład gruntownie zmodernizowano. Pracami kierował architekt Bruno Schwan,

Regierungsbaumeister z Berlina. Był cenionym specjalistą od zakładów mięsnych w Niemczech.

Zmodernizowano także jej urządzenia i bocznicę kolejową. Z daleka widoczna jest do dziś charakterystyczna, wybudowana wówczas wieża, gdzie na dole mieściły się schładzalnia powietrza i wytwórnia lodu, wyżej zaś akumulatorownia, kondensatory i urządzenia podgrzewające wodę. Wieża połączona była z budynkiem rzeźni, gdzie było kilka chłodni a w piwnicy peklowano mięso.

Na teren zakładu prowadziły od wschodu dwie bramy, gdzie stały portiernia, maszynownia i kotłownia. Halę uboju połączono z chłodnią automatyczną linią transportową.

Przy bocznicy stały budynki do przetrzymywania przywiezionych zwierząt, skład nieczystości i zwierzęcych skór.

Od strony ul. Narutowicza była giełda, gdzie każdego dnia nabywcy negocjowali ceny mięsa.

Przy końcu ulicy Szczęść Boże postawiono budynek administracji z dużą restauracją na parterze (Gabriela Narutowicza 32), oraz willę dyrektorów z ogrodem.

Restauracja przy rzeźni.

9 III 1902.

Ta archiwalna pocztówka pochodzi z kolekcji Włodzimierza Wysockiego który kolekcjonuje je już ponad 20 lat, w jego posiadaniu jest około 700 egzemplarzy. Była wystawione w Galerii Muzeum Miejskiego Cafe Silesia w od 14 marca do 5 maja 2019 roku.
Dzięki jego uprzejmości i ogromnej pomocy pani Urszuli Wieczorek z Muzeum Miejskiego w Zabrzu możemy je tu wszystkie zobaczyć, za co serdecznie im obu dziękuję.

W tej to willi miało początek dzisiejsze Muzeum Miejskie w Zabrzu, gdy w drugiej połowie lat 30. zaprezentowano tam zbiory Miejskiej Izby Regionalnej (Städtische Heimatstube Hindenburg), przekazane przez nauczyciela Kurtha Vietha i Archiwum Miejskie.

W 1927 roku powstał projekt wybudowania nowej gigantycznej rzeźni i przekształcenia dotychczasowych zabudowań w halę targową. Miała ona obsłużyć również Gliwice, co miało zapewne zwięzek z niezrealizowaną ideą trójmiasta Zabrze-Gliwice-Bytom. (Zobacz tu, pozycja nr 2).

Potem następowały już tylko drobne inwestycje i zmiany aż do lat 90. po czym rzeźnię zamknięto.

Wydawca: Max Czech`s Buchdruckerei und Buchhandlung.

Na podstawie artykułu Pani Urszuli Wieczorek z “Nasze Zabrze Samorządowe” 12/2002 i prasy przedwojennej opisał Andrzej Dutkiewicz.

20.06.2021.