Przemysł – Borsigwerke

Borsig-Kokswerke Skalley – listy przewozowe cystern kolejowych 1944.

Listy przewozowe (Frachtbriefe), które umieszcza się widocznie na zabezpieczonej najczęściej kratką małej tabliczce na ścianie wagonu. Pierwsze dwa pochodzą z wagonów-cystern (Kesselwagen) skierowanych w 1944 roku do destylarni smoły koksowni Skalley, po wojnie koksownia „Zabrze” przy ulicy Pawliczka, należącej wówczas do spółki akcyjnej Borsig-Kokswerke.

Frachtbrief Borsig-Kokswerke

Wagon z tym listem przewozowym przybył do stacji Hindenburg-Westfeld (przy kopalni Zabrze-Zachód między ulicami Wolności a Pawliczka na Zaborzu) z Hydrierwerke Pölitz. W tej rafinerii (Police koło Szczecina) mieściła się wówczas duża wytwórnia benzyny syntetycznej produkowanej z węgla, był to największy producent benzyny lotniczej w Rzeszy. Cysterna przybyła pusta i zapewne napełniona smołą wracała.

Z pieczęci na drugiej stronie wynika że wyjechała ze Szczecina 13 kwietnia. 16 kwietnia była na dworcu przetokowym w Gliwicach, a dzień później na dworcu głównym w Zabrzu.

Druga cysterna przybyła z rafinerii Rhenania-Ossag w Hamburgu (dzisiaj Shell Deutschland). Wagon 16 kwietnia przybył do Gliwic i zapewne w tym samym pociągu 17-go do Zabrza. Tutaj widzimy jeszcze pieczątkę z dworca Hindenburg Westfeld. Obramowane numery na pieczęciach dworców to ich numery.

Ostatni list przewozowy jest niewypełnionym gotowym drukiem dla cystern (Kesselwagen) kursujących z koksowni Knurów (Koksanstalt Knurow) pustych do napełnienia (leer zur Füllung), stacją macierzystą była Zabrze-Zachód. (Heimatstation Hindenburg-West). Opłata kolejowa za przewóz tych cystern była obniżona.

Ten dokumenty przysłał nam  Piotr Brzezina  za co mu serdecznie dziękujemy.

Opracował: A. Dutkiewicz.