Muzeum – winiety – Siegelmarken.

Papierowa pieczęć urzędowa gminy Mikulczyce/Mikultschütz.

Mikulczyce są jedną z najstarszych dzielnic miasta, jako osada rycerska istniały już w XIII wieku.

Pierwotna nazwa Miculczicz, Mikulczycz, która oznaczała „Wieś Mikołaja” ,  pochodziła z języka polskiego, lub czeskiego. Przetrwała do XVI wieku, kiedy zastąpiono ją zniemczoną Mikultschütz.

Miklulczyce Gemeinde Mikultschütz. Kreis Beuthen-Tarnowitz.

Gemeinde Mikultschütz. Kreis Beuthen-Tarnowitz.

Ta papierowa pieczęć widniała lub zaklejała pocztę gminy Mikulczyce. Obowiązywała w latach 1927 do 1935, w tych latach istniał wymieniony na winiecie „Kreis Beuthen-Tarnowitz” i jednocześnie miejscowości nazywała się Mikultschütz . Powiat Bytom-Tarnowskie Góry utworzono w 1927 roku z resztek terenów powiatów Bytom i Tarnowskie Góry pozostały przy Niemcach po podziale Górnego Śląska w roku 1922. Siedziba starostwa znajdowała się w Bytomiu. Po wprowadzeniu kolejnej reformy administracyjnej w Prusach od 1 stycznia 1939 roku zmieniono określenie tego terenu na „Landkreis”, czyli powiat wiejski.

Niemiecką, ale słowiańsko – brzmiącą nazwę Mikultschütz zamieniono w 1935 roku na „Klausberg”. Nazwa ta wciąż nawiązywała do tej najstarszej. Składała się z dwóch części: „Klaus”, co jest odmianą imienia Mikołaj i „Berg”, czyli góra.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.              Egzemplarz z własnej kolekcji.                                    05.01.2020