Kopalnia Zabrze-Królowa Luiza

Odznaki organizacyjne kopalni Zabrze-Bielszowice.

Jak ważna była i jest (jako kopalnia zabytkowa) dla miasta i regionu KOPALNIA ZABRZE-Królowa Luiza świadczy również ilość organizacji które przy niej działały.

Prawie każda z nich wydawała swoje znaczki, na śrubce lub szpilce. W tym zbiorze prezentujemy niektóre z nich. Mam nadzieję że kolekcja się powiększy.

Bardzo polecam również:

HONOROWE ODZNAKI GÓRNICZE I ZAKŁADOWE. KOLEKCJA KONRADA KRUPY.

NSZZ “Solidarność” KWK “Zabrze-Bielszowice”.

Kop. Zabrze. Zasłużony Pracownik.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kop. Zabrze.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników KWK „Zabrze-Bielszowice”.

175 lat Kopalni Zabrze.

Zarząd Zakładowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

KWK Zabrze-Bielszowice.

Zasłużony dla NSZZP KWK „Zabrze-Bielszowice”.

Zasłużony pracownik KWK „Zabrze-Bielszowice”.

Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe – Zabrze-Bielszowice.

Letnia Spartakiada.