Muzeum – dokumenty

Świadectwo pracy z koksowni Borsiwerke – Biskupice

Borsig Kokswerke Arbeitsbescheinigung

Borsig Kokswerke Arbeitsbescheinigung

Zaświadczenie pracy wystawione 3 lutego 1938 roku przez Borsig-Kokswerke Aktiengesellschaft (Spółka akcyjna) w Biskupicach. W treści zaświadcza się że: Pan Eduard Stanik, urodzony 3 października 1905 roku zatrudniony był w naszej kopalni węgla kamiennego „Ludwigsglück” (kop. Ludwik) w okresie od 3 sierpnia 1920 do 23 czerwca 1924 jako ładowacz. Na drugim dokumencie powiadamia się że zaświadczenie zostało wysłane, lecz opinii pracowniczej po tak długim czasie wystawić nie można z braku odpowiednich wiadomości. Jak wynika z nagłówka w drugim dokumencie, pan Stanik przeniósł się do Drezna, choć z jego nazwiska można przypuszczać że był rodowitym Ślązakiem. Około roku 1910 w Biskupicach mieszkało dwóch górników o takim nazwisku, ale nie wiemy na pewno czy byli to krewni Eduarda. W nagłówkach tych pism firmowych znajdują się nazwa firmy, telefon i konta bankowe. Poniżej zamieszczono logo firmy. U dołu przystawiono pieczątkę firmową.                Z kolekcji i opracowanie: Andrzej Dutkiewicz                                25.04.14