Zaborze-zdjęcia nowe

Zrujnowany szyb Klara kopalni Wawel w 2015 r.

Kilkaset metrów od granicy Zaborza i rzeki Czarniawki stał szyb widmo. To było aktualne w roku 2015, obecnie szyb jest remontowany.

Szyb „Klara”, wentylacyjny i podsadzkowo-materiałowy zlikwidowanej w 1998 roku kopalni Wawel (Brandenburg). Potem pracował jeszcze dla kop. Pokój, ale pożar maszyny wyciągowej zakończył jego użytkowanie. Był głęboki na 450 m i wentylował wyrobiska w pokładach 504, 506 i 510. Na zdjęciach widać budynek z po wentylatorze (?) , urządzenia do podsadzki, spaloną maszynownię szybu i wieżę szybową. Na pozostałych wycinek z „Zumi” i pocztówka z szybem z forum „Eksploratorzy.com.pl” wątek kwk Walenty-Wawel.

W kwietniu 2015 roku fotografował  Andrzej Dutkiewicz.                     10.08.2021

Szyb Klara – zdjęcie z NAC z 1934 roku