Zobacz również pamiątki z Polski

Ludowej w muzeum www.zabrze.aplus.pl


,

Informator i „Program Działania Miejskiej Organizacji Partyjnej PZPR w Zabrzu” na lata 1977-79.