Zobacz również pamiątki z Polski

Ludowej w muzeum www.zabrze.aplus.pl