Pamiątki z Polski Ludowej w Muzeum www.zabrze.aplus.pl


,

Album Pamiątkowy z Uroczystości Wręczenia Sztandaru dla Oddziału Związku Inwalidów Wojennych PRL w Zabrzu cz. 1.