Zdjęcia powojenne-Zabrze

Zabrze Kościół Pokoju

Zabrze Kościół „Pokoju”

Od 1874 roku jest ozdobą Zabrza, kościół „Pokoju” Parafii Ewangelicko- Augsburskiej. Znajdował się na wielu przedwojennych pocztówkach. Po wojnie zwykłych kościołów nie fotografowano na widokówki z powodów politycznych. Chyba że były bardzo stare i historycznie ważne. Ten ważny jest też, dla naszej lokalnej historii. Fotografię (prywatną) wykonano prawdopodobnie w po dużym remoncie obiektów parafii w roku 1983, gdy proboszczem był ksiądz Andrzej Hauptman. W tym to roku przejął on probostwo od swojego ojca, Alfreda Hauptmana. Po przedwczesnej śmierci Andrzeja Hauptmana w 1998 roku jego imię nadano jednej z ulic na osiedlu „Jodłowa” i stał się on jedynym duchownym ewangelickim będącym patronem ulicy w Zabrzu. A.D. 04.06.14