Pocztówki Kończyce-Kuntzendorf

Niezrealizowany kościół w Kończycach-Kuntzendorf

Neubau der katholischen Kirche zu Kuntzendorf, Kreis Zabrze O.-S.

Meisenbach Riffarth & Co., München.

W dniu 4 maja 1912 roku utworzenie nowej gminy kościelnej w Kończycach zostało zatwierdzone przez rejencję w Opolu. Dnia 7 sierpnia 1912 roku ks. Józef Knosała został wprowadzony przez ks. Schöneicha z Zaborza jako pierwszy duszpasterz nowej gminy kościelnej. Na pamiątkę tego dnia, w którym pierwszy duszpasterz odprawił pierwszą Mszę Świętą odprawia się corocznie w tym dniu w Kończycach uroczystość wiecznej adoracji.
Niestety wybuch I wojny światowej i inne przeciwności losu spowodowały, że ksiądz Józef Knosała (Knosalla) dopiero 19 czerwca 1919 roku w święto Bożego Ciała poświęcił nowo wybudowany kościółek jako Kościół Bożego Ciała i odprawił w nim pierwszą Mszę Świętą.
A z prezentowaną pocztówką to muszę powiedzieć, że to boł cufal. Pocztówki lub zdjęcia z Kończyc są rzeczą rzadką. Mnie się udało ją kupić i to tylko za 10,5 zł. Pocztówka została wysłana 15 sierpnia 1912 roku do proboszcza parafii św. Józefa w Chorzowie ks. Pawła Czaji w związku z 25 leciem kapłaństwa. Przedstawia projekt niezrealizowanego kościoła w Kończycach, który został zaprojektowany przez architektów: Klomp’a z Bytomia i Ehl’a z Opola.

Wydawca pocztówki: Meisenbach Riffarth & Co., München.

Więcej interesujących informacji o historii kościoła w Kończycach oraz księżach Józefie Knosali i Pawle Czaji można znaleźć w książkach,które zamieściliśmy w bibliografii oraz na stronach internetowych.
Opracował Dariusz Guz.

Bibliografia: Bielszowice, Kończyce, Pawłów. Historyczny zarys. Ks. Prob. Dr. Józef Knosała, Katowice 1928. Nasze Kończyce. Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu.

Strony internetowe: wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Knosa%C5%82a (10.07.2016. 20.00) – o ks.Józefie Knosali,
encyklo.pl/index.php?title=Czaja_Pawe%C5%82 (10.07.2016. 20.30) – o ks. Pawle Czaji,
wikipedia.org/wiki/Parafia_Bo%C5%BCego_Cia%C5%82a_w_Zabrzu- Kończycach (10.07.2016. 21.00) – historia parafii Bożego Ciała w Zabrzu Kończycach