Pocztówki Zabrze

Sąd Rejonowy i Muzeum Górnictwa w Zabrzu na przedwojennej pocztówce.

Ta pocztówka wydana po 1915 roku przedstawia Dorothenstrasse, czyli dzisiejszą ulicę 3-go Maja. Charakterystyczny budynek sądu powiatowego na pierwszym planie, stawiano w dwóch etapach. Prawą część w w latach 1892-94. W roku 1907 roku dodano lewą część budowli.

Hindenburg. Oberschl. Amtsgericht.

Kunstverlag Bruno Scholz Breslau II.

Ten budynek powiększany był dwukrotnie, w 1894 i 1907 roku. Po likwidacji powiatu w 1927 roku utworzono w nim Kupiecką Szkole Zawodową.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na wąską jak na obecne standardy ulicę i tylko jedno zaparkowane auto, dziś nie do pomyślenia!

Wydawca: Kunstverlag Bruno Scholz Breslau II. Pocztówka bez obiegu

Opracował:  Rafał Tylenda.    Pocztówka z jego kolekcji.                              07.12.2020