Zdjęcia przedwojenne-Kończyce

Boso do szkoły. Kończyce w 1931r

Szkoła przy Paderewskiego w Kończycach.

Te dzieci z ich nauczycielem Władysławem Rychterem chodziły w 1931 r.do klasy VIa. Ich szkołę wybudowano w latach 1900-1901 przy ulicy Paderewskiego w Kończycach. Nie pochodziły z zamożnych rodzin. Świadczą o tym ich brudne bose nogi, buty ubierano wtedy tylko w niedzielą do kościoła i zimą. Osiem lat później,gdy wszyscy z nich byli w wieku poborowym, wybuchła wojna, . Jak potoczyły się losy tych chłopców? Może ktoś rozpozna tu swego dziadka lub pradziadka?
Fotografia ze zbiorów Dariusza Guza.