Miejsca pamięci

Pomnik poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców Mikulczyc

Na starej stronie www.zabrze.aplus.pl zamieściliśmy dwie pocztówki, na których widoczny jest wybudowany pomnik poświęcony poległym w czasie I wojny światowej mieszkańcom gminy Mikulczyce.

www.zabrze.aplus.pl  Pocztówki 6 i 7.

Pomnik po odsłonięciu 6 sierpnia 1933 roku. Pocztówka Augusta Jaschke.

Rewers

Kilka dni temu dotarła do mnie zakupiona na portalu aukcyjnym w Serbii niezwykle wyraźna fotopocztówka wykonana przez mikulczyckiego fotografa Augusta Jaschk’a. Na jej rewersie widoczny jest stempel zakladu fotograficznego Augusta Jaschk’a oraz nadawczy stempel pocztowy z datą 15 sierpnia 1933 roku. Wykonana została najprawdopodobniej w dzień odsłonięcia pomnika. Przybyło dodatkowych informacji więc postanowiliśmy poszerzyć opis.

Pierwsze informacje o mającym powstać w gminie Mikulczyce pomniku poświęconym poległym mieszkańcom pojawiły się około 1924 roku. Dopiero na początku 1931 roku ustalono lokalizację pomnika. Pomnik miał zostać wybudowany na terenie obok kościoła św. Wawrzyńca – pomiędzy Krausstrasse (ul. Mariacka), Tarnowitzerstrasse (ul. Tarnopolska) i Verbindungstrasse (ul. Zwycięstwa) przed katolickim domem młodzieży. Koszt budowy pomnika miał wynieść 20 000 marek. Na pięciu tablicach z brązu, które miały być odlane w państwowej Hucie Gliwice miały zostać umieszczone nazwiska poległych. Pomnik został zaprojektowany przez profesora Kraussa z Norymbergii. Projekt jest na skanie poniżej.

Projekt pomnika

Wycinek z gazety. „Mikulczyce honorują poległych”.

Wycinek z gazety. „Mikulczyce honorują poległych”.
W trakcie realizacji prac obrócono sylwetkę żołnierza leżącego z lewej strony, a na krzyżu zrezygnowano z reliefu klęczącego żołnierza. Pomnik został odsłonięty 6 sierpnia 1933 roku. Pod leżącym z lewej strony żołnierzem umieszczono napis: „Die Gemeinde Mikultschütz Ihrem Heldensőhnen 1914 1918” (Gmina Mikulczyce swoim bohaterskim synom 1914 1918).Na krzyżu z lewej strony Piety umieszczono napis: „IN HOC SIGNO VINCES” (Pod tym znakiem zwyciężysz), a pod krzyżem żelaznym napis: „REQUIESCANT IN PACE” (Niech spoczywają w spokoju).

Korespondencja na rewersie pocztówki zaczyna się od słów „Widok na nasz piękny pomnik wojenny”.

Autor: Dariusz Guz. 11.08.2015

Dzięki Piotrowi Miemiec możemy zobaczyć jak miejsce po pomniku wygląda dzisiaj. Serdecznie dziękujemy Piotrze!