Muzeum – dokumenty

PODZIAŁ GÓRNEGO ŚLĄSKA 1922. Karty do głosowania w plebiscycie.

Koperta głosowania.

Karta głosowania – Niemcy.

Karta głosowania – Polska.

Te niepozorne koperty miały zadecydować o losach Górnego Śląska w 1921 roku. Ich zawartość była jednoznaczna, Polska, albo Niemcy. Uprawnieni do głosowania w plebiscycie wkładali je do koperty i do urny w dniu 20 marca . Francuska pieczęć na kopercie należała do Międzysojuszniczej Komisja Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku, która organizowała i nadzorowała jego przebieg. W jej skład wchodzili przedstawiciele Francji, Anglii i Włoch. Za Polską opowiedziało się 479 359 osób, tj: 40,4 % glosujących. Za Niemcami 707 605 osób, tj: 59,5 % głosujących. W ówczesnym powiecie zabrzańskim było to odpowiednio 43 261 i 45 219 osób.

Za te historyczne dokumenty których używano przecież również w Zabrzu dziękujemy panu Piotrowi Gleńsk z Radlina.                             21.03.2015