Muzeum – przedmioty

Szala pamiątkowa – Linodrut -Deichsel Drahtwerke und Seilfabriken

„Adolf Deichsel A.G.Hindenburg OS”

Ozdobna, prawdopodobnie żeliwna szala wyprodukowana przez, lub na zlecenie firmy „Adolf Deichsel Drahtwerke und Seilfabriken”(wytwórnie drutu i fabryki lin), po wojnie znanej jako „Linodrut” w Zabrzu. Pochodziła z zabrzańskiej, macierzystej fabryki, z okresu między 1915 a 1945 rokiem. Świadczy o tym napis na podstawie: „Adolf Deichsel A.G.Hindenburg OS”. Zdjęcie szali przekazał nam Matthias Deichsel, wnuk ostatniego kierownika zabrzańskich zakładów Erwina Deichsla.                              15.12.2015