Muzeum – dokumenty

Plebiscyt, karta pocztowa w trzech językach

Commission de Gouvernement Haute Silesie

Karta pocztowa-Carte Postale-Postkarte

Zwykła karta pocztowa i od razu kawałek historii. Drukowane napisy na niej są w trzech językach-niemieckim, francuskim i polskim. Z daty stempla pocztowego z Zaborza „B” 21.11.1920 wynika że kartkę nadano w okresie gdy Górny Śląsk administrowała „ Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku”. Jej zadaniem było przygotowanie i dopilnowanie prawidłowego przebiegu plebiscytu, jak i utrzymanie ogólnego porządku w tym okresie. Świadczy o tym również znaczek z napisem francuskim „Commission de Gouvernement Haute Silesie” (Komisja Rządząca Górny Sląsk). Na stronach znaczka znajdują się napisy „Górny Śląsk” po polsku i niemiecku. Był to obowiązujący wzór znaczka pocztowego na G.Śl. w tym czasie. Ciekawy datownik u dołu kartki, z dwoma zegarami, godzinnym i minutowym oraz datą, oznaczał czas wpłynięcia korespondencji do adresata z dokładnością do 5 min. Po raz pierwszy zastosowany w Kopenhadze w 1892 roku. Odbiorcą kartki była gazeta we Frankfurcie nad Menem „Allgemeiner Anzeiger für…………” Niestety nie potrafimy odczytać tego zamaszystego ręcznego pisma. Cała treść korespondencji znajduje się na odwrocie. (Jeśli komuś uda się odczytać treść, prosimy o kontakt)!! Własność: A. Dutkiewicz.        02.06.14