Pocztówki Zaborze

Kościół św. Franciszka w Zaborzu. A. Kempsky

Zaborze, O.-S., Katholische Kirche.

Wydawca: Verlag A. Kempsky, Zaborze, O.-S.

Kościół św. Franciszka w Zaborzu oddano parafianom w 1885 roku. Zdjęcie do tej pocztówki wykonano do roku 1920, gdyż jej wydawca Arthur Kempsky zakończył w tym czasie swą działalność w Zaborzu. Od nieco młodszej pocztówki u dołu różni się wyraźnie jednym szczegółem. To brama wejściowa i parkan wokół świątyni od strony ulicy. Proszę porównać.

Wydawca: Verlag A. Kempsky, Zaborze, O.-S. 21.03.14

Własność i opracowanie: A. Dutkiewicz.