Muzeum – winiety – Siegelmarken.

A. Borsig, Borsigwerk Górny Śląsk, zarząd hut i kopalń.

A. Borsig, Borsigwerk

Winieta berlińskiej firmy „Borsigwerke”, dokładniej jej oddziału w Biskupicach. Napis na winiecie: A. Borsig, Borsigwerk Górny Śląsk, zarząd hut i kopalń. Pochodzi prawdopodobnie sprzed 1932 roku, gdyż wtedy to na skutek niekorzystnego dla przemysłu podziału Górnego Śląska i utraty rynków zbytu zlikwidowano w Biskupicach hutę.

Z kolekcji Andrzeja Dutkiewicza