Kluby Sportowe

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokółw Zabrzu

Widać tu mężczyzn młodszych i starszych, w mundurach i bez, co ich łączy? Wszyscy są członkami „Sokoła”. Część z nich w mundurach organizacji. Zdjęcie wykonano w roku 1910 i podpisano „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zabrzu”. Nie wiemy gdzie, widać jedynie zarys dachu z lewej strony.

„Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zabrzu”

„Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zabrzu”

„Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zabrzu”

Zabrze 1910

Górnośląski Okręg „Sokoła” utworzono w 1901, a zabrzańskie gniazdo powstało w styczniu 1904. Oficjalnym zadaniem organizacji było prowadzenie ćwiczeń gimnastycznym, ale oprócz tego prowadzono tam działalność patriotyczną i niepodległościową.

Z tych przyczyn zabrzańskie gniazdo po szeregu szykan i rewizji ze strony pruskiej policji rozwiązano w 1911 roku. Po xcwóch latach towarzystwo reaktywowano i oprócz sportu zajmowano się tam teatrem, recytowano i śpiewano pieśni patriotyczne. Nawiązano współpracę z „Sokołami” z sąsiednich gmin. W połowie 1914 roku członków było już kilkudziesięciu, ale wybuch I wojny światowej ponownie przerwał działalność.
Po wojnie gniazdo odżyło ponownie. Jego członkowie aktywnie działali w akcji plebiscytowej i z bronią w ręku walczyli o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Nazwiska wielu z nich zobaczymy dziś na tablicach nazw ulic w Zabrzu, takich jak Dubiela, Trocera, Kobylińskiego czy Pyki.

Serdecznie podziękowania dla Stanisława Zawady za udostępnienie nam tej cennej zabrzańskiej pamiątki.

W opisie korzystałem z tekstu Grzegorza Dittricha na stronie Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

​Andrzej Dutkiewicz.                                                                               31.07.2016