Pocztówki Zaborze

Kopalnia Węgla Kamiennego Zabrze-Wschód na pocztówce z ok. 1900 roku.

Gruß aus Zaborze. Königin-Luisen-Grube.

Zabrze 1904 rok.

Na miejscu tej kopalni dzisiaj już tylko ruiny. Jej adres : ulica Lompy 11. Jej nazwy to: „Kopalnia Królowej Luizy (Ludwiki) Wschód” / Königin-Luise-Grube Ostfeld. Od 1945 roku Kopalnia Zabrze Wschód / Kopalnia Zabrze / Kopalnia Zabrze-Bielszowice ruch Poremba.

W latach 70-tych i 80-tych XX w. pracowało tu nawet 10.000 ludzi.

Ta młodsza, wschodnia część, kilkukrotnie rozłączanej i znowu łączonej ze starszą zachodnią częścią kopalni, powstała z inicjatywy bardzo zasłużonego dla zakładu i miasta dyrektora (Werksdirigent) Richarda Broi (Richard Broja 1835-1913). Jego imię nosiła do 1937 roku ul: Lompy.

Najprawdopodobniej jest to widok od strony północno-wschodniej. (ulica Lompy – Broja Strasse). W roku 1869 rozpoczęto budowę dwóch pierwszych widocznych tu szybów które, od wschodniej części Zaborza, nazwano Poremba I i II. Szyb Poremba III gotowy był szyb Poremba III, a w 1890 oddano do użytku widoczny w głębi szyb Poremba IV. Kopalnia, technicznie miała wszystkie znamiona osobnego zakładu wydobywczego. Po wojnie w 1968 r. wybudowano jeszcze szyb Poremba V, z jego charakterystyczną wysoką betonową wieżą, która stała się symbolem tej kopalni i znanym wszystkim, widocznym z daleka charakterystycznym punktem widokowym.

W połączonym od 1 stycznia 1976 roku z kopalnią „Bielszowice” ruchu „Poremba” kończyły się złoża węgla i w 1996 roku zatwierdzono likwidację zakładu. Już w 1990 r. zamknięto ostatni szyb ruchu „Zachód” (Skansen królowa Luiza) „Carnall” (Zabrze II) .

27 marca 1998 szybem I wyjechała na powierzchnię ostatnia tona węgla.

Do końca dotrwały szyby I, IV i V.

W roku 2000 wyburzono zabudowę powierzchni, czego symbolem stało się wysadzenie w powietrze w ciągu jednej nocy wieży szybu V.

Wydawca: Kunstanstalt H. Lukowski, Beuthen O.-S.

W obiegu w roku 1904.

Własność i opracowanie: Andrzej Dutkiewicz.

Więcej o kopalni na www.historia-zabrza.pl i www.zabrze.aplus.pl  

Film o kopalni.