Muzeum – górnictwo.

Torebki na wypłatę z kopalni Delbrück-Makoszowy

Jeszcze w latach 90-tych wypłatę dostawało się na naszych kopalniach w kopercie.

Tak było oczywiście też przed wojną, o czym świadczą te trzy z lat 1927, 1929 i 1934. Pieniądze otrzymał w nich Emanuel Rollnik, górnik kopalni „Makoszowy”, wówczas „Delbrück”.

Lohnumschlag 1927

Lohnumschlag 1929

Lohnumschlag 1934

Na wszystkich kopertach umieszczono uwagę że sumą należy przeliczyć dwa razy, a późniejsze reklamacje nie będą przyjmowane. Na kopertach widoczny jest dokładny obrachunek, ilość dniówek z wynagrodzenie za szychtę, dodatek na dzieci, potrącenia do kas socjalnych i ubezpieczeń. Z dwóch starszych kopert wynika że kopalnia „Delbrück” należała do Inspekcji Górniczej III w Zaborzu.

​Za te rodzinne archiwalia dziękujemy Andreasowi Kleczce. Emanuel Rollnik był jego dziadkiem.

Opracował A. Dutkiewicz.                                                                 31.01.2017