Pocztówki Maciejów Mathesdorf

Maciejów, Philomena Koel – sklep kolonialny

Gruß aus Mathesdorf bei Gleiwitz.

Kunstanstalt Hermann Lukowski. Scharley.

„Pozdrowienia z Maciejowa koło Gliwic”, ten podpis pod tą pocztówką świadczy o tym że pochodzi ona sprzed 1927 roku kiedy to Maciejów został częścią Zabrza. Przedstawia ona kamienicę ze sklepem kolonialnym pani Philomeny Koel, przy ulicy Walerego Fontanusa 3 (wcześniej Marcela Nowotki, Zernikerstrasse, pol. Żernicka czy Friedrichstrasse – przed przyłączeniem Maciejowa do Zabrza). Obecnie jest tam sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 23. Ilość zgromadzonych przed obiektywem ciekawskich może świadczyć że to początek XX wieku gdy fotografia była jeszcze czymś wyjątkowym. Niestety w żadnym spisie firm nie znaleźliśmy pani Koel, być może sklep działał krótko. Towarami kolonialnymi nazywano wówczas żywność, przyprawy i używki sprowadzane spoza Europy, np. kawa, kakao, ryż, przyprawy, tytoń itd.

Serdeczne podziękowanie dla Piotra Brzeziny za umiejscowienie budynku.

Wydawca: Kunstanstalt Hermann Lukowski. Scharley.

Opracowanie i własność: Andrzej Dutkiewicz.                                                                     16.02.14