Muzeum – pamiątki PRL-u

Zaproszenie ZBoWiD-u z 1972 roku.

Zabrzański odział Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – ZBoWiD – zapraszał w grudniu 1972 roku na spotkanie z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zaproszenie z dwiema pieczątkami otrzymał kolega zamieszkały przy ulicy Młyńskiej.

Proszono o pewne i punktualne przybycie.

Klub organizacji był przy ul. Wolności 325.

1

2

ZBoWiD był związkiem kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich, powstałym w 1949 roku w wyniku przymusowej fuzji 11 istniejących już organizacji. Był całkowicie podporządkowany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Skupiał również byłych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu ucisku. Wykluczał przynależność części żołnierzy AK. Obejmował również wdowy i sieroty po poległych.

Z kolekcji  Rafała Tylendy.                                                                                           07.07.2021