Pocztówki powojenne

Atmosfera centrum Zabrza lat 60. w czerni i bieli.

Na chodnikach tłum ludzi, a mamy tutaj koniec lat 60-tych i ulicę Wolności. Ta fotografia wykonana została w kierunku „Supersamu”, którego mały fragment widoczny jest w tle.

Starszych mieszkańcom takie nazwy sklepów, jak „Hawana”, „Storczyk”, czy „Rogalik”, skłoni zapewne do wspomnień. Widoczny tu zakład fotograficzny nadal znajduje się w tym samym miejscu.
Jest tu też fragment jedynego wtedy działającego w mieście hotelu „Przodownik” (słynnego niegdyś „Admiralspalast”).

1

J.Siudecki

2

3

4

W książce „Zabrze – przewodnik po mieście” , wydanej przez towarzystwo miłośników Zabrza w 1968 roku, znajdziemy taką informację:

Jedyny w Zabrzu, ale za to jeden z większych na Śląsku hotel ”Przodownik „ mieści się nad restauracją ”Fregata„ przy ul. Wolności. 130 łóżek. Kursywą….

Gdybyśmy zrobili takie zdjęcie dzisiaj, proporcja ludzi do samochodów byłyby odwrotne. Ciekawy jest ten też pojedynczy balkon na jednej z kamienic, którego obecnie nie ma.

Fotografia: J.Siudecki. Wydawca: Biuro Wydawnicze ”Ruch” Data wydania: 1969

Pocztówkę otrzymałem w prezencie od Mariana Jędrzejczaka i serdecznie mu za nią dziękuję.

Opracował: Rafał Tylenda.                   Pocztówka z jego kolekcji.                        9.3.2023