Architektura

Oblicza modernizmu i ekspresjonizmu w Zabrzu.

Po podziale Górnego Sląska w 1922 roku Zabrze (Hindenburg) zyskało bardzo na znaczeniu. Młode miasto stało się nagle oknem wystawowym Niemiec na wschód. Aby prezentowało się ono jak najlepiej sprowadzono tu najlepszych niemieckich architektów, którzy zbudowali prawie wszystko co do dziś warte jest w Zabrzu podziwu. Te zdjęcia doskonale uchwyciły atmosferę i charakter tej architektury.

A.Dutkiewicz.

Zdjęcia wykonał Jacek Debis, dyrektor projektów strategicznych, Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Nadesłał prof. Tomasz Wagner.                                                                          03.04.2020