Pocztówki Zaborze

Ratusz (Gemeindeverwaltungshaus) gminy Zaborze

Zaborze, O.-S.,Gemeindeverwaltungshaus

Wydawca: Verlag A. Kempsky, Zaborze, O.-S.

Nie do rozpoznania jest obecnie przychodnia lekarska na Zaborzu przy ulicy Wolności 440. Mimo ogromnego uproszczenia jego architektury po odbudowie ze zniszczeń wojennych, budynek ten jeszcze stoi. Wyglądał kiedyś lepiej i miał lepszą funkcję. Był ratuszem (Gemeindeverwaltungshaus) samodzielnej do 1927 roku gminy Zaborze. Wybudowano go w 1903 roku w stylu eklektycznym. Poprzednio urząd gminy mieścił się obok, w budynku obecnego komisariatu policji o numerze 438. Ten powstał w roku 1885. Wydawcą tej pocztówki jest właściciel chyba pierwszej księgarni na Zaborzu (1895) Artur Kempsky. Wydano także kolorowaną wersję z tego samego zdjęcia.

Kolekcja i opracowanie: A. Dutkiewicz.

Wydawca: Verlag A. Kempsky, Zaborze, O.-S.                           23.03.2016