Muzeum – dokumenty

Linodrut – list firmowy z 1915 r. Fabryki Adolfa Deichsla.

List do klienta na papierze firmowym z 1915 roku, a więc ten papier ma już ponad 100 lat.

Adolf Deichsel Drahtwerke und Seilfabriken – Fabryki Drutu i Wytwórnie Lin Adolfa Deichsla, były jedną z największych firm w Zabrzu i przetrwały do 2005 roku jako Śląskie Zakłady Lin i Drutu „Linodrut” z siedzibą w Zabrzu i była w kraju potentatem w swej dziedzinie. .

Historia firmy sięga 1855 roku i jest już na tej stronie dobrze opisana z wieloma zdjęciami.

Adolf Deichsel.

Ta korespondencja zawiera przeprosiny za bezpodstawne upomnienie do zapłaty za dostarczony towar. Zakończenie listu zawiera polecenie dalszych kontaktów handlowych i wyrazy szacunku.

Z drukowanej zawartości tego listu firmowego odczytamy między innymi że pozostałe fabryki mieściły się w Rosji, Austrii i Węgrzech. Firmę założono w 1855 roku i liczyła sobie ponad 2000 pracowników.

Konta firma posiadała w oddziale Banku Rzeszy w Zabrzu i w Związku Banków Śląskich we Wrocławiu.

Opracował Andrzej Dutkiewicz.          Dokument z własnej kolekcji.    01.08.2023