Rokitnica-zdjęcia nowe

Dworek w Rokitnicy.

Powstanie dworku w Rokitnicy owiane jest tajemnicą. Jego budowniczym był być może starosta von Tieschowitz, długoletni właściciel majątku. Ale istnieje również przypuszczenie iż postawił go Friedrich Grundmann, budowniczy Katowic, który pewien czas dzierżawił Rokitnicę. Grundmann kazał przebudować swą willą w Katowicach w stylu włoskim dodając jej również wieżyczkę. Odpowiada to stylowi rokitnickiego dworku. Po wojnie folwark i należący do niego dworek przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne, po którego upadku budynek popadł w ruinę. Na zdjęciach Piotra Brzeziny zobaczymy również malowidła ścienne wewnątrz budynku.

Dworek w Rokitnicy.    Autor zdjęć:  Piotr Brzezina.