Zdjęcia powojenne-Zabrze

Skrzyżowanie ulic Wolności i de Gaulle’a

Skrzyżowanie ulic Wolności i de Gaulle’a.

Skrzyżowanie ulic Wolności i de Gaulle’a.

Wycieczka w przeszłość, lata (prawdopodobnie) wczesne 70-te. Rodzina z Zabrza fotografuje się przechodząc przez skrzyżowanie ulic Wolności i de Gaulle a. Na drugim zdjęciu ci sami ludzie stojąc pozują do zdjęcia kilka metrów wcześniej w kierunku centrum, przy wylocie krótkiego odcinka ulicy Staromiejskiej od ulicy Dubiela. Widoczny w tle parkan i zadaszenie nad małą stojącą tam niegdyś stacją benzynową już nie istnieją.                                          

Park im. Poległych Bohaterów.

To ta sama rodzina jakieś 15 lat wcześniej. Jakież nieszczęśliwe musiały być kobiety pod koniec lat 50-tych nosząc takie toporne buty ! Ubiory zdradzają najlepiej epokę. Zdjęcie wykonano w Parku im. Poległych Bohaterów przy ulicy Dubiela. Zaprojektowany przez wybitnego architekta ogrodów Gustawa Allingera w 1924 roku Park w 2012 roku wpisano na listę zabytków woj. śląskiego.

Zdjęcia przekazał  Piotr Herszowski.                                 30.03.2014