Muzeum – górnictwo

Kunsztownie odlana plakieta pamiątkowa Barbórki z 1941 r. PREUSSAG.

Plakieta odlana z żelaza, o wymiarach 17,0×10,5cm, pierwotnie pokryta czarną patyną.  Przyznano ją, jak w napisie, „Za wieloletnią wierną służbę (w firmie) „Preußische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft – Hindenburg” w dniu święta górniczego „Barbórki” 1941 roku. Firma ta powstała w 1923 roku i w formie spółki akcyjnej zgrupowała pruskie państwowe górnicze i hutnicze przedsiębiorstwa państwowe w jedną centralnie zarządzaną firmę. Jedna z wielu dyrekcji mieściły się w Zabrzu (Hindenburg). Należały do niej takie kopalnie jak „Makoszowy” (Delbrück), Guido i kop. Zabrze (Königin-Luise-Grube).

Preussag

Für langjährige treue Dienste.

Peter Lipp. Gleiwitzer Kunstguss

Preußische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft – Hindenburg

PREUSSAG

Na górze znajdziemy godło firmy, któremu w 1933 roku dołożono hakenkreuz. To przedsiębiorstwo pod nazwą „Preussag” dotrwało do 2002 roku. Po czym zmieniło nazwę na TUI i jest operującym na całym świecie przedsiębiorstwem turystycznym.

Twórcą tej pięknej plakiety był urodzony w 1902 Berlinie rzeźbiarz  Peter Lipp . Jego monogram (PL) znajduje się w lewym dolnym rogu plakiety, nad napisem. Odlew wykonano w „Gliwickiej Odlewni Artystycznej” (Gleiwitzer Kunstguss) co upamiętniono napisem na rewersie u dołu.

Lipp był jej kierownikiem w latach 1925 do 1944. Po II w.ś. stworzył odlewnię artystyczną firmy Buderus w Hirzenhain w Hesji, którą kierował w latach 1947 do 1967. Zmarł w Wetzlar w 1975 roku.

Poprzedni właściciel, myśląc że odlew był zabrudzony, wypolerował go stalową wełną. W ten sposób zniszczył oryginalną czarną patynę plakiety.

Opracował  Andrzej Dutkiewicz.                Egzemplarz z własnej kolekcji.                        24.02.2020