Pocztówki Zabrze

113-letni budynek szkoły na pl. Warszawskim i epizod z III Powstania Śląskiego.

Na tej pocztówce wydanej przed I wojną światową jest zbudowany w 1907 roku budynek Liceum, jak nazywano wówczas szkoły średnie dla dziewcząt. Stoi do dziś, powiększony, przy pl. Warszawskim, który wtedy nazywano Rynkiem. Na wysokości I piętra, zobaczymy napis „Höhere Mädchen Schule” (Wyższa Szkoła dla Dziewcząt). Dzisiaj jest to szkoła podstawowa nr 36.

Źródła niemieckie podają że w czasie III Powstania Śląskiego urządzono tam kwaterę dla ok. 400 niemieckich uchodźców, pod ochroną wojska francuskiego. Nocą z 25 na 26 maja powstańcy dokonali napadu na ten obóz uprowadzając ok. 131 osób na teren kopalni w Bielszowicach.

W polskich archiwach zanotowano że wśród szukających tam ochrony było wielu członków niemieckiej organizacji bojowej Selbstschutz Oberschlesien (SSOS), którzy dokonywali stamtąd zbrojnych wypadów do Zaborza, a akcja powstańców miała charakter prewencyjny (szkoła leżała w strefie neutralnej).

Zabrze. Höhere Mädchenschule.

Reinicke & Rubin, Magdeburg 1909.

W 1927 roku do szkoły dobudowano nowe skrzydło. Aula szkolna, powiększona po tej przebudowie o sąsiednią klasę, mogła pomieścić 800 osób. Aż do ukończenia „Domu Miasta” (Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich) w 1929 roku, obradowała w niej Rada Miejska. Nie sposób nie zwrócić uwagi także na piękną latarnię uliczną. Ta kartka wysłana została 30.12. 1909 roku i niedługo już jej 111 urodziny.

Inne pocztówki z budynkiem tego „Lyzeum” są tu.

Wydawca: (Originaldruck) Reinicke & Rubin, Magdeburg 1909.

Opracowali: Rafał Tylenda.                                                                                          20.12.2020

Pocztówka z jego kolekcji.

 Wiadomości ze źródeł niemieckich – Andrzej Dutkiewicz.   

Podziękowania dla pana Zbigniewa Gołasza za dodatkowe informacje z czasów III Powstania.

Źródła: http://www.aplus.historia-zabrza.pl/zabrzanskie_place_plac_warszawski.html

Denkschrift über den dritten Polen-Aufstand im Kreise Hindenburg O.-S.”