Historia po 1945 r

Zdjęcia Żołnierzy-Górników na kopalni Mikulczyce w 1951 r.

Te zdjęcia wykonano na terenie kopalni „Mikulczyce” i jej okolicy w latach 1951-52.

Przedstawiają pracujących na tej kopalni żołnierzy 4 Batalionu Pracy, sformowanego w Dębach k. Tarnobrzega we wrześniu 1949 roku, w sile 1137 wojskowych. Numer jednostki JW 2998.

Jednym z tych żołnierzy-górników był mieszkający w Pile Henryk Schulz. Jego wnuczka Pani Arleta Grot znalazła je przeglądając rodzinne zbiory i uznała że warto się nimi za pomocą naszego portalu podzielić.

Serdecznie dziękuję za ich udostępnienie.

Odział na tle szybu Bolesław (wcześniej Elisabeth).

Pierwsze takie „jednostki górnicze” przeznaczone do pracy w kopalniach na rzecz państwa utworzono w 1949r. Działały one w ramach „Wojskowego Korpusu Górniczego”. Zakładano że po przeprowadzaniu miesięcznego szkolenie rekrutów w miejscach formowania jednostki te skierowane zostaną do pracy.

W miejscu zakwaterowania?

Tworzone na poligonach, liczyły około 1220 osób, w tym 10-15 oficerów, 30-40 podoficerów zawodowych, około 70 żołnierzy służby zasadniczej (kadrowej) i około 1100 poborowych przeznaczonych do odbywania zastępczej służby wojskowej.

Żołnierz górnik z lampą karbidową.

Mikulczyce-Zabrze. Jednostka Wojskowa 2998. Styczeń 1951.

Bataliony Pracy przybyły na Górny Śląsk w dniach 19-21 kwietnia 1950 roku i przystąpiły natychmiast do prac wydobywczych w 17 kopalniach.

Służba w tych jednostkach miała charakter pracy przymusowej.

Jako „Żołnierze Górnicy” służyły osoby wytypowane, nie nadające się według ówczesnych komunistycznych władz do normalnej służby wojskowej. Byli to najczęściej żołnierze „podejrzani politycznie”.

Z gwiazdą i orłem w tle.

Jako kwatery służyły najczęściej baraki po byłych obozach koncentracyjnych, czy jenieckich.

We wrześniu tego roku 4 Batalion przydzielono do pracy w zabrzańskich kopalniach Ludwik, Concordia, Pstrowski (Jadwiga) i Zabrze-Wschód.

Do końca 1950 roku batalionów takich sformowano 10. Batalion 10 pracował w kopalni uranu w Kowarach. W 1951 roku sformowano dla tej kopalni jeszcze jeden 11 batalion.

Teren kopalni (?).

W marcu 1950 roku bataliony przeformowano i 4 kompania 4 Batalionu Pracy przeniesiona została na kopalnię „Mikulczyce”.

W tle szyb Bolesław (wcześniej Elisabeth).

W 1951 roku zmieniono strukturę organizacyjną i nazewnictwo. Od tej pory były to „Bataliony Zastępczej Służby Wojskowej”.

Nie zmieniło to nic w niewolniczej pracy wykonywanej przez żołnierzy, najczęściej nie obytych z wyczerpującym i skrajnie niebezpiecznym zawodem górnika.

Jednocześnie utworzono jeszcze 10 batalionów,w tym jeden szkolny w Katowicach.

BMW dyrektora?

4 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej (JW 2998) liczył w1951 roku 1226 osób wojskowych.

W 1953 r powrócono do nazwy „Batalion Pracy”. 4 batalion był w sile 954 osób wojskowych. Jeszcze w tym samym roku dokonano kolejnej reorganizacji i liczba ta wynosiła 1270, po czym do dnia 31 grudnia 1953 4 batalion rozformowano.

Przed szybem Bolesław ( Elisabeth).

Kopalnia Mikulczyce styczeń 1952 r.

„Wojskowy Korpus Górniczy” zlikwidowano w 30 grudnia 1959 roku.

Pracowało w nim w sumie ok. 200 000 żołnierzy-górników. Według różnych źródeł w wypadkach przy pracy zginęło 300-1000 żołnierzy.

Marzec 1951 r. Zabrze-Mikulczyce J.W. 2998.

Z książki ZARYS DZIEJÓW GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE Adama Frużyńskiego. (zobacz w źródłach).

Największa liczba żołnierzy-górników pracowała w 1956 roku i było ich wtedy 35 000. W tym roku na kopalni „Mikulczyce” żołnierze stanowili co najmniej 22 % załogi. Najwięcej było ich na kopalni „Wujek” 51,4 %.

Z powodu szykan, niedożywienia, katorżniczej pracy i złych warunków bytowania wielu z nich zmarło, lub popełniło samobójstwo.

Wiersz poświęcony Zołnierzom-Górnikom autorstwa posła – poety Franciszka Jerzego Stefaniuka, jednego z liderów PSL – u.

Przed Tobą Czarny Żołnierzu

Chylę z szacunkiem czoła

Ty, co nikt nie zmierzy,

ileś w tym czasie znieść zdołał

Gdy Cię wyrwano do służby

na mocy tamtego rozkazu

Co z narodowej drużby

miał patriotyzm wymazać.

Twą bronią węgla bryły

koszmarne warunki, na zdrowiu straty

Harówka nad ludzkie siły

I nigdy żadnej zapłaty.

I nikt nie wyrzekł słowa

chociażby w grzecznej podzięce,

żeś Ty za Polskę harował,

za spracowane Twe ręce.

Nikt nie powiedział przepraszam

za krzywdy w bólu zadane.

Za oskarżenie Judasza.

Za narodową ranę.

Opracował Andrzej Dutkiewicz.                    Zdjęcia rodzinne Pani Arlety Grot.                          05.09.2020

Źródła:

Czasy Nowożytne, tom XV/2003 Ludwik Szuba. Działalność Wojskowych Batalionów Górniczych w latach 1949-1956.

Edward J. Nalepa. Wojskowe Bataliony Górnicze w Polsce w latach 1949-59. Przegląd Historyczny 85/1-2 1994.

Krzysztof Lesiakowski. Bataliony górnicze Zastępczej Służby Wojskowej (1951–1955) – organizacja i funkcjonowanie

Adam Frużyński. ZARYS DZIEJÓW GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE     Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze 2012 rok.

https://www.jednostki-wojskowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1016&Itemid=26