Muzeum – pamiątki PRL-u

Wincenty Pstrowski – medal 30-lecia współzawodnictwa pracy.

Wincenty Pstrowski

Współzawodnictwo pracy.

1947-1977

Medal wydany na 30-stą rocznicę zainicjowania przez Wincentego Pstrowskiego współzawodnictwa pracy w górnictwie węglowym. Wincenty Pstrowski, górnik z biskupickiej kopalni „Jadwiga”, wykonując prawie trzykrotną normę, rzucił 27 lipca 1947 hasło „Kto da więcej niż ja?”. Była to zapewne zaplanowana akcja propagandowa z inicjatywy ówczesnych władz komunistycznych, które potrzebowały każdej ilości węgla do odbudowy zniszczonego państwa. Ten przykładowy przodownik pracy urodził się w 1904 roku w świętokrzyskiej wsi Deszno i już przed wojną pracował w polskich kopalniach. Wyjechał do Belgii, gdzie jako górnik wstąpił do partii komunistycznej. Po powrocie do Polski w 1966 roku wstąpił do PPR (Polska Partia Komunistyczna). Zmarł 18 kwietnia 1948 roku, oficjalnie na białaczkę. Pochowany jest w Zabrzu. Na jego cześć przemianowano kopalnię „Jadwiga” na kopalnię „Pstrowski.

Serdeczne podziękowania dla  Piotra Herszowskiego  za udostępnienie tego eksponatu.    27.04.14