Pochód 1-wszo majowy.

Pochód 1-wszo majowy? Najprawdopodobniej. Pogoda dopisała. Wszystkie zdjęcia wykonano przypuszczalnie w latach 50-tych, z tego samego miejsca, a tłem jest ściana budynku przy ulicy Wolności 271. Starszym zabrzanom znany był na pewno sklep „Centrofarb” przy ulicy 3-go maja 28 gdzie handlowano farbami do około 2000-cznego roku. Jego reklama widnieje na ścianie budynku.

Na zdjęciu z wczesnych chyba lat 50-tych pod numerem 26 zobaczymy stojący jeszcze w luce nad którą widać tu reklamę sklepu budynek. Na zdjęciach z pochodu widać widzów siedzących na resztkach jego bocznej ściany. Zdjęcia te dzieli więc prawdopodobnie niewielki odstęp lat.

Ze zbiorów Andrzeja Dutkiewicza.


Ten sam fotograf, to samo miejsce i dzień.  Ze zbiorów  Stanisława  Zawady.