Pocztówki Zabrze

Potok w lesie Gwidona – Parku im. Powstańców Śląskich.

Nie tak dawno stałem się właścicielem drugiej pocztówki z miejscem które w przedwojennym mieście nazywano różnie. Najczęściej wymienia się nazwę „Guidowald ” (Las Gwidona) ale także po prostu “Las Miejski” bądź, jak tutaj “Las Skarbowy”. Park założyło miasto w latach 1933-1935 na terenach wydzierżawionych do rodziny Henkel von Donnersmarck (której wybitny członek nazywał się Guido – Gwidon), a w mniejszych częściach od fiskusa górniczego.
Tym razem widzimy dwa inne fragmenty lasu z przepływającym potokiem i grupą spacerowiczów. Podobnie jak przy poprzedniej pocztówce zlokalizowanie tych miejsc jest dzisiaj już praktycznie niemożliwe.

Fragment lasu fiskalnego.

1910

W obiegu w 1910 roku. Wysłana do praktykującego lekarza dentysty i co ciekawe korespondencja zawiera jedynie pozdrowienia.

Wydawca:
„Tachochrom” – Irisdruck von Neumanns Stadtbuchdruckerei Gleiwitz.
Pełna nazwa oddziału drukarni Neumanna w Gliwicach specjalizującego się w drukowaniu pocztówek barwnych. Po 1918 roku ukazały się pocztówki tego wydawnictwa przedstawiające hutę, kasyno i domy urzędnicze tejże huty.

Te wiadomości pochodzą z książki Piotra Hnatyszyna „Zabrze na dawnej pocztówce”.

Opracował  Rafał Tylenda.                Pocztówka z jego kolekcji.                      11.09.2011