Fabryka lin i drutu – Deichsel A.G.

Narodowosocjalistyczna Organizacja Zakładowa firmy Deichsel A.G.

Fabryka Lin i Drutu Adolfa Deichsel, po wojnie znana jako „Linodrut”. Na zdjęciu zgromadzeni na placu obok suwnicy pracownicy w mundurach. Ale to nie wojsko, lecz członkowie Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation (NSBO), Narodowosocjalistycznej Organizacji Zakładowej, komórki NSDAP. ​

Deichsel NSBO

Była to tak jak w okresie komunizmu w Polsce „Podstawowa Organizacja Partyjna” – POP, najmniejsza komórka partyjna w zakładzie pracy. Nie mamy więcej wiadomości o tej „Komórce”, ale zabrzańska siedziba główna tej organizacji mieściła się w znanym wszystkim zabrzanom budynku. Ten typowy półokrągły dom o „okrętowej” architekturze mieści się przy ulicy Wolności 313, u zbiegu ulic Wandy i Brysza i naprzeciw firmy POWEN.

Wolności 313 Das braune Haus der NSBO- Hindenburg.

Brązowy dom NSBO-Hindenburg.

Od 1 lipca 1934 roku mieściły się tu wszystkie zglajchszaltowane organizacje robotnicze z Zabrza powstałe po rozwiązaniu Związków Zawodowych. Było ich dziesięć, oraz centrala telefoniczna z 23 numerami. Siedzibę tą nazwano „Haus der Deutschen Arbeit” – Dom Niemieckiej Pracy.

W lutym 1934 roku NSBO liczyło Zabrzu ok. 6500 członków w 68 komórkach zakładowych.

„Der Oberschlesischer Wanderer” numer 35 z 1934 roku .

Z artykułu w „Der Oberschlesischer Wanderer” numer 35 z 1934 roku dowiadujemy się że pierwszą komórkę NSBO w Zabrzu założył niejaki Gregorzek, górnik kopalni „Ludwik” w Biskupicach w 1931 roku. Jej biuro było w jego mieszkaniu przy Kattowitzerstrasse 19 (ul: Końcowa). Później wynajęto jedno pomieszczenie w omawianym budynku, w „dobrym” sąsiedztwie posterunku „SS”.

Zdjęcie z Fabryki Lin i Drutu otrzymaliśmy od pana Matthiasa Deichsel, wnuka ostatniego dyrektora zabrzańskich zakładów Erwina Deichsla.

Artykuł z „Der Oberschlesischer Wanderer” (Śląska Biblioteka Cyfrowa) nadesłał Rafał Tylenda.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.