Muzeum – dokumenty

Familienkrankenbuch-Rodzinna Książeczka Zdrowia Robotniczej Kasy Chorych Gwarectwa Górnośląskiego.

Familienkrankenbuch

Familienkrankenbuch

Przedwojenna Rodzinna Książeczka Zdrowia (Familienkrankenbuch) Robotniczej Kasy Chorych Gwarectwa Górnośląskiego. Wystawiona dla Emanuela Rollnik, górnika kop. Makoszowy. Dokładnie tego którego zobaczyć można w rubryce poniżej. Po otwarciu dokumentu widzimy podkreślenie słowa „żonaty” i stwierdzenie że ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również jego żonę Annę z domu Bartnik oraz dwoje dzieci w wieku poniżej 15 lat, urodzone w latach 1925 i 1930. Rubryk do wpisywania potomstwa jest aż dwanaście ! Dokument z archiwum rodzinnego Andreasa Kleczki.   

Opracował: A.Dutkiewicz.      Z kolekcji autora.