Muzeum – pamiątki PRL-u

Medal jubileuszowy PTTK Kombinat Koksochemiczny Zabrze

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze wydawało niegdyś odznaki, proporczyki i tym podobne gadżety na każdy rajd turystyczny, czy zjazd. Również przy okazji jubileuszy.

W 2006 roku okrągły 50-ty jubileusz działalności obchodził odział w Kombinacie Koksochemiczym „Zabrze” S.A. i z tej okazji wydano ten medal.

PTTK Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”

PTTK

W pudełku.

Na awersie widnieje odpowiednia do tej okazji informacja, oraz nakładające się na siebie symbole PTTK i kombinatu. Na awersie znak rozpoznawczy PTTK.

Koło PTTK nr 6 powstało w 1956 roku przy koksowni „Makoszowy” .

W 1988 roku odział „Wędrowiec”otrzymał od zarządu głównego organizacji “Złotą Honorową Odznaką PTTK”.

W 1994 roku jako jedyne koło PTTK w Polsce otrzymało Dyplom Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za najciekawsze inicjatywy tworzące nowoczesną ofertę turystyczną w Polsce. Odział istnieje do dzisiaj.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                        Medal z własnej kolekcji.                       06.04.2019

Źródło: http://wedrowiec-zabrze.pttk.pl/