Kopalnia Zabrze-Królowa Luiza

Życie i praca polskich górników według Włoskiej Agencji Fotograficznej Deltafoto 1954.

To zdjęcie ukazało się we włoskiej prasie w 1954 roku. Centralna Agencja Fotograficzna z Warszawy przekazała je Włoskiej Agencji Fotograficznej „Deltafoto” w Mediolanie z napisanym po angielsku, nie pozbawionym propagandowego wydźwięku tekstem. Na fotografii widzimy górników kopalni „Zabrze-Wschód” (ruch Poremba) siedzących w pociągu na stacji na spoziomie 340 lub 520m. Tekst notatki prasowej poniżej, w języku polskim.

Kopalnia„Zabrze-Wschód”

„Życie i praca polskich górników”.

Agenzia Fotogiornalistica Italiana Deltafoto.

„Życie i praca polskich górników”.
Górnictwo węglowe stanowi jedną z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu. W wydobyciu węgla Polska zajmuje piąte miejsce na świecie. Zamierzamy uzyskać tego roku około 2,5 razy więcej węgla niż przed wojną, a więc przewyższyć zsumowaną produkcję Francji, Belgii i Włoch. Szacunek dla pracy górników, państwo wyraża specjalną troską o warunki pracy, opieki zdrowotnej i prawa do odpoczynku. Konsekwentnie wypełnia się postanowienia wydanej cztery lata temu w celu poprawy warunków pracy i życia „Karty Górnika”. Państwo wydaje duże sumy w celu stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Nakłady finansowe na ten cel będą zauważalnie podniesione w najbliższej przyszłości. Budowa nowych, nowoczesnych kopalni węgla i modernizacja starych – są to ważnymi czynnikami dalszego postępu w tej dziedzinie. Bezustannie rozwija się mechanizację pracochłonnych procesów pracy. W 1953 roku – przy produkcji 88,7 mln ton – załadunek węgla zmechanizowany był w mniej więcej 10%, a podziemny transport węgla w około 92%.
Na zdjęciu:
38237 – 1. Fragment stacji kolejowej w kopalni węgla Zabrze-Wschód. Odjazd pociągu z górnikami jadącymi do przodków.

Opracował  Andrzej Dutkiewicz.   Zdjęcie z kolekcji autora.                                                   24.06.14