Muzeum – dokumenty

Legitymacja Ochotniczej Służby (Kolumny) Sanitarnej w Mikulczycach wystawiona w 1931 roku dla Rudolfa Piernikarczyk z Grzybowic.

Książeczka Członkowska.

2 i 3

Ta organizacja (Freiwillige Sanitäts-Kollone) wywodziła się od Związków Wojackich z XIX wieku i zajmowała się w czasach pokoju i wojny udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Była to służba ochotnicza. Jej członkowie stanowili w czasie wojny personel pociągów szpitalnych i transportów rannych, oraz wzmocnienie oddziałów medycznych na polu walki. Na pierwszej stronie oprócz danych personalnych widać ciekawą pieczątkę mikulczyckiego oddziału tej służby. Na drugiej zdjęcie, pieczęć gminy Grzybowice (Pilzendorf), wówczas w powiecie Bytomsko-Tarnogórskim. Na następnej notatkę o konieczności wspierania okaziciela legitymacji w jego działaniach przez wszelakie urzędy i o konieczności odnawiania legitymacji co trzy lata. Strona czwarta mówi że pan Piernikarczyk urodzony 29 lipca 1909 r. w Grzybowicach, powiat Bytom, prowincja Górny Śląsk, obywatel Prus, z zawodu górnik włada językami polskim i niemieckim, wstąpił do organizacji 16 listopada 1930 roku w Mikulczycach. Na str. 5 przedłużano ważność legitymacji. Na str 6 i 7 wpisywano ukończenia kursów i dokształceń. Na str 8. szczepienia, na 9 odniesione urazy. Na str. 10 funkcje i zadania pełnione przy większych akcjach. Str. 12 – składki członkowskie. Na 13-wypożyczony do akcji sprzęt i ubiór. Str. 14 i 15 – dokładny adres. Str. 16 – ważne adresy i okoliczności z życia organizacji.

Kolekcja  Dariusza Guza.  Opracował  Andrzej Dutkiewicz.                                            24.08.2014