Pocztówki Zabrze

Dworzec kolejowy jak z klocków na pocztówce.

Przedwojenny plac dworcowy na kolorowej pocztówce z widocznym budynkiem dworca, to bardzo ciekawy temat. 1 Października 1845 roku po przedłużeniu linii „Kolei Górnośląskich” przez Gliwice i Zabrze do Świętochłowic, na dworzec z kartki wjechał pierwszy pociąg. Oficjalnie otwarcie tej linii miało miejsce 15 lub 31 Października w zależności od źródeł.

Hindenburg O.-S. – Bahnhof

1936

Bahnhof.

Ten chyba pierwszy i najstarszy budynek to najwyższy na pocztówce. Inne budynki zostały do niego dobudowane z biegiem lat, gdy przestał już spełniać wymagania ruchu i ilości podróżnych. Plany budowy całkiem nowego dworca istniały jeszcze przed wojną, lecz nigdy nie udało się ich zrealizować. Łatano to dostawianiem nowych budynków i wraz z biegiem lat dworzec zaczął przypominać budowlę z klocków.

Możemy to zaobserwować już na tej pocztówce, która wysłana została w 1936 roku. Fotografię wykonano spod hotelu „Haus Metropol”, który witał wysiadając podróżnych. Witały ich też taksówki, których cały zastęp stoi i czeka na klientów. W tle wiadukt ten stary, który istniał już od 1898 roku i został rozebrany na wiosnę w 1957 roku. Niedługo później mieszkańcy żegnali też budynek starego dworca, bo już w 1964 roku dokonano jego rozbiórki, choć nie do końca. Piękne schody nazywane były tarasami Brüchla. Odznacza się na pocztówce jeszcze pięknie ułożony bruk, na którym zwrócony w stronę fotografa stoi ówczesny policjant.

Na koniec odsyłam wszystkich zainteresowanych poznaniem historii dworca do wyczerpującej publikacji Andrzeja Dutkiewicza (wielkiego fana kolei) na ten temat.

Zwróćmy uwagę na ciekawy znaczek pocztowy. „Weltkongress für Freizeit und Erholung”.

Na tydzień przed igrzyskami olimpijskimi w Berlinie w 1936 r. odbył się w Hamburgu „Światowy Kongres Wypoczynku i Rekreacji”, na którym współpraca czołowych przedstawicieli sportu międzynarodowego z reżimem narodowo-socjalistycznym była bliższa niż na samych igrzyskach. Uczestniczyło w nim ok. 1500 osób. Delegaci i Hitler używają go do ukrycia swojej polityki zbrojeniowej i wojennej.

Wydawcy nie podano.  Wysłana w 1936 roku.

Opis i własność: Rafał Tylenda.                  15.08.2023