Architektura

Kościół świętego Józefa. Zdjęcia z 1935 roku.

Historia kościoła św. Józefa w Zabrzu poświęconego 13 grudnia 1931 roku kryje zapewne jeszcze wiele zagadek czekających na odkrycie. Widać to na tych sześciu zdjęciach kościoła św. Józefa wykonanych około 1935 roku, które kupiłem stosunkowo niedawno. Kilkakrotnie byłem już w kościele i wykonywałem zdjęcia na potrzeby innych artykułów. Dzisiaj pojechałem ponownie z synem, aby porównać te zdjęcia ze stanem dzisiejszym. Dwa pierwsze zdjęcia wykonane zostały w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Rzadko udaje się nam zdobyć zdjęcia wykonane w tym czasie. W swoich zbiorach z okresu zimowego posiadam tylko trzy pocztówki i jedno zdjęcie.Na filarze prezbiterium za amboną umieszczony jest ołtarz św. Józefa. Ołtarz został poświęcony 6 grudnia 1936 roku. Składa się z marmurowej mensy wykonanej z białego marmuru oraz wiszącego powyżej obrazu św. Józefa Robotnika. Patron parafii wraz z małym Jezusem umieszczeni zostali nad fasadą kościoła w otoczeniu stojącego górnika i klęczącego hutnika. Na mensie w prostopadłościennych podstawach zamontowane są na stałe świeczniki. Po trzy z każdej strony w jednym rzędzie. Pośrodku stoi na stałe odlany niewielki krzyż. Po bokach obrazu umieszczone są przyścienne trójramienne świeczniki. Autorem obrazu jest monachijski malarz Anton Fliegel.

Do czasu poświęcenia opisanego powyżej ołtarza istniał ołtarz tymczasowy, który widzimy na zdjęciu poniżej obok. Na marmurowej mensie pośrodku umieszczone jest tabernakulum, na którym stoi krzyż. Obraz nad ołtarzem jest inny. Przedstawia tylko św. Józefa i małego Jezusa, brak jest świeczników.

Schodami po obu stronach prezbiterium schodzi się do krypty, w której umiejscowiony jest ołtarz św. Barbary. Ołtarz w całości wyrzeźbiony został z węgla. Jest darem urzędników i pracowników kopalni „Guido” oraz szybów Delbrück. Ołtarz został wyrzeźbiony przez kowala Drewnioka. W niszy ołtarza stoi figurka św. Barbary, której autorem jest monachijski artysta G. Kemper. Na przedzie ołtarza pod literami JHS znajdował się napis „Heilige Barbara bitte für uns.” (św. Barbaro módl się za nami). Po 1945 roku napis nakazano wydrapać.

I jeszcze dwa zdjęcia kościoła św. Józefa dzięki uprzejmości Pana Macieja Głowaczewskiego.

Autor:  Dariusz Guz.                               Zdjęcia współczesne:  Tomasz Guz.

Bibliografia: Historia kościoła i parafii św. Józefa w Zabrzu. Redakcja ks. Józef Purchała. Wydawca: Parafia św. Józefa w Zabrzu.

​                                                                                                                                           11.10.2015.