Muzeum – przedmioty

Herb miasta Hindenburg i Zabrze na szpilce.

Ten herb miasta na szpilce, lekko odbiegający kształtem tarczy od oficjalnego, był pierwszym wzorem i symbolizował ówczesny Hindenburg od 1927 roku, a także Zabrze do 1948 roku i w swej starej formie ponownie od roku 2012 do dzisiaj.

Zabrze Hindenburg herb Wappen

Das Wappen der Stadt Hindenburg O.S.

Na odwrocie tarczy znajduje się pieczątka „800RUE” co oznacza próbę srebra, oraz wytwórcę wpinki którym była Fritz Reu & CO. Metallwarenfabrik in Heubach/Württemberg.

Młode, od 1 października 1922 roku miasto Hindenburg potrzebowało herbu. W 1924 roku rozpisano konkurs, na który wpłynęły 94 wzory, 46 autorów. Zwycięzcą został Alfred Brockel z Gliwic i to jego herb nadał miastu minister spraw wewnętrznych Wolnego Państwa Prusy w dniu 17 maja 1927 roku. Symbolika herbu nawiązuje wyraźnie do architektury i przemysłowego charakteru miejscowości.

W 1945 roku miasto przypadło Polsce i wróciło do nazwy którą nosiło jeszcze jako wieś, Zabrze.

W trzy lata później, 5 marca 1948 roku prezydent miasta Dubiel, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zabronił używania tego herbu.

Rozpisano znowu konkurs, którego zwycięzcą został starszy asystent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Jan Szancenbach. Nowy herb zaczął obowiązywać dopiero po 9 latach 23 lutego 1960 r.

W uchwale o jego wprowadzeniu znalazł się następujący opis: (…) Pół orła złotego na tle niebieskim jest symbolem polskości (herb Piastów Górnośląskich). W drugim polu – tło czerwone – kilof, symbol górnictwa i laur – symbol przodownictwa pracy.

Herb miasta Zabrze.

Po przemianach politycznych w kraju, w dniu 26 września 1990 roku powrócono do pierwszego herbu miasta, jednak o nieco innym wzorze. Od oryginału różnił się kształtem tarczy, a koło zębate było wyżej.

11 czerwca 2012 roku nowym rozporządzeniem przywrócono miastu ostatecznie herb z 1927 roku.

Różni się od niego nieznacznie jedynie szerokością tarczy i znajdujących się w nim symboli.

wappen herb hindenburg zabrze

1927–1948

wappen herb hindenburg zabrze

1960–1990

wappen herb hindenburg zabrze

1990–2012

wappen herb hindenburg zabrze

od 2012

Herb Hindenburga szpilce otrzymaliśmy od pana  Krzysztofa  Golka ,  za co serdecznie mu dziękuję.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                                                           04.01.2020

Źródła: Piotr Hnatyszyn „Herby Zabrza 1927-1990”.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wappen_von_Zabrze (wizerunki herbów).