Pocztówki Kończyce-Kuntzendorf

Kończyce 120 lat temu i dlaczego w gospodzie była szkoła i kościół.

To że w 1774 roku powstały Kończyce, zawdzięczamy królowi Prus Fryderykowi II. Dzięki jego inicjatywie osiedleńczej, tzw. kolonizacji fryderycjańskiej, wieś założył ówczesny pan na Zabrzu Maciej (Mathias) von Wilczek. Otrzymał za to od króla premię. Najpierw wieś nazywała się Kunzendorf, z czasem powstała też polska nazwa – Kończyce.

W 1860 roku miejscowość miała status kolonii. Należała do parafii w Bielszowicach, na miejscu nie było kościoła, ani żadnego budynku publicznego. Stało 30 budynków mieszkalnych, 32 gospodarcze i jeden przemysłowy (prawdopodobnie cegielnia, lub Kuźnia).

W 1885 roku było tam 1022 mieszkaniowców. W 1910 już 4441.

Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku gmina znalazła się w granicach Polski. W tym czasie nazywano ją również Kunatowem. Od 1951 roku Kończyce są dzielnicą Zabrza.

Tą pocztówkę wydano ok. 1905-1910 roku i jest to litografia.

Schabig`s Villa.

Schabig`s Villa to willa którą zamieszkiwał wówczas dyrektor szkoły od 1894, Konstanty Schabig.

Urodził się 1857 w Pyskowicach. Wcześniej uczył w Psarach, Boronowie i Zaborzu. Był w Kończycach bardzo lubianą i szanowaną osobą. Piastował wiele urzędów honorowych, Wybrano go na członka zarządu kościelnego, w pierwszych wyborach 30 września 1912 r.

W wolnym czasie poświęcał się hodowli pszczół i ogrodnictwu. Na te tematy publikował często w fachowych wydawnictwach i doradzał innym zainteresowanym. W 1915 roku poprosił o przeniesienie go w stan spoczynku. Zmarł trzy lata później w czasie wycieczki w Makoszowach.

„Mayera Gościniec i Restauracja”, to znany mieszkańcom Kończyc „Polus”, od nazwiska właściciela sklepu w tym budynku. Pan Alfons Meyer, do którego należał ten lokal, był również członkiem zarządu kościelnego w swojej gminie.

Gościniec ten spełniał okresowo również inne funkcje. Na skutek braku miejsca w kończyckiej szkole, w 1913 roku urządzono tam w bocznym budynku trzy klasy.

Pierwszy duszpasterz we wsi, ksiądz Józef Knosała ( Josef Knossalla (1878-1951), przez pierwsze 14 dni swojego urzędowania, w pawilonie muzycznym ogrodu restauracji Mayera odprawiał msze święte.

Mayer`s Gasthaus.

Widawski`s Gasthaus.

Jeszcze jeden gościniec z restauracją, należące do Widawskiego widać u dołu z lewej strony. Ten przybytek musiał cieszyć się powodzeniem gdyż (jak donosił „Der Oberschlesische Wanderer”, latem 1908 roku) zespół muzyków grających na cytrach urządził sobie tam wycieczkę aż z Zaborza.

W budynku na ilustracji obok Th. Rollnik golił brody i strzygł. Obok kwiatków jest „Pozdrowienie z Kończyc na Górnym Śląsku”.

Th. Rollnik

Wydawca: Fr. Riegner Oberstephansdorf. (Szczepanów k. Środy Śl.)

Ta archiwalna pocztówka jest własnością Pana Filipa Warzechy, któremu serdecznie dziękuję za jej udostępnienie.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz. 

Źródło:

JÓZEF KNOSAŁA „Bielszowice, Kończyce, Pawłów – Historyczny zarys”. Drukarnia i Księgarnia Katolicka, Sp. Akc., Katowice, ulica Marszałka Piłsudskiego Nr.58. 1928.