Pocztówki Zaborze

Zaborze, Kościół Królowej Luizy. Fałszywa pocztówka.

ZABORZE Königin Luise – Gedächtnis – Kirche

Neumanns Papier- und Schreibwaren-Grosshandlung, Gleiwitz.

Ta pocztówka podpisana jest jednoznacznie: Zaborze, Kościół Królowej Luizy. Jednak na Zaborzu kościół taki NIGDY NIE Stanął! Poszukiwania w internecie innego Zaborza (jest ich wiele) z takim kościołem nie przyniosły rezultatów. Ta neogotycka budowla nie jest zgodna z żadnym projektem nie istniejącego już ewangelickiego kościoła Królowej Luizy na Zaborzu, ani z rzeczywiście stojącym tam niegdyś kościołem. Wydana została w Gliwicach więc najprawdopodobniej chodzi o kościół z okolic. Wypisana została po francusku przypuszczalnie przez żołnierza międzynarodowego korpusu ochraniającego plebiscyt, co pozwala nam na ustalenie daty jej wysłania na lata 1920-22.
Czy była to po prostu drukarska pomyłka?

___________________________________________________________________________
Zagadkę rozwiązał nam pan Piotr Hnatyszyn z Zabrzańskiego Muzeum. To kościół ewangelicki Marcina Lutra w Królewskiej Hucie , czyli w Chorzowie.

Wydawca: Neumanns Papier- und Schreibwaren-Grosshandlung, Gleiwitz.

Inna pocztówka z kościołem. 

Zobacz pocztówki z kościołem na www.zabrze.aplus.pl