Zdjęcia powojenne-Zaborze

Ulica Piekarska w 1995 r

W sieci jest już wiele zdjęć ulicy Piekarskiej w Zaborzu-Porembie, tam gdzie urodził się Janosz, a czas stał w miejscu 80 lat, nie zmieniło się nic. Ale te fotografie wykonał ktoś kto też się tam urodził. Andreas Kościelny, obecnie z Bochum odwiedził ulicę swego dzieciństwa w 1995 roku. Mieszkał tam 13 lat.      24.01.2016

Widok od ulicy Wolności.

Widok od strony torów linii kolejowej Gliwice – Ruda nr 166.

Od strony ulicy Bielszowickiej.

W tle obok rury ciepłowniczej widać szlabany przejazdu kolejowego linii 166.