Muzeum – pieniądz zastępczy

Moneta zastępcza gminy Hindenburg (Zabrze).

Po wybuchu I wojny światowej z rynku monetarnego zaczęły znikać na skutek ogólnego braku metali najpierw złote i srebrne, a później wykonane z innych stopów monety. Ich brak sprawiał ogromne kłopoty w codziennym życiu powodując paraliż handlu.

W tej sytuacji lokalne władze administracyjne oraz niektóre prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe wprowadziły do obiegu pieniądz zastępczy. Były to najpierw banknoty, a w późniejszym czasie ze względu na większą trwałość także monety zastępcze.

Drobna moneta zastępcza.

Gmina Hindenburg O/S.

Moneta o nominale 50 fenigów została wyemitowana w 1918 roku. Wybita w firmie L. Chr. Lauer w Norymberdze.

Nakład wszystkich odmian wynosi 161.400 egzemplarzy. Odmiany różnią się przede wszystkim ilością perełek na awersie: 85, 82, 69, 67, 63 i 62. Dwie znane odmiany nie posiadają otworu. Moneta o kształcie ośmioboku, średnica 24,3 mm, wykonana jest z żelaza.

Na awersie widoczny napis Kleingeldersatzmarke i nominał 50fenigów. Na rewersie napis Gmina Hindenburg O/S. i data emisji 1918.

Kolekcja i opracowanie:  Dariusz Guz.