Zdjęcia powojenne-Zabrze

Zdjęcia Straży Pożarnej w Zabrzu tuż po II wojnie światowej.

Widzimy na nich załogę Zawodowej Straży Pożarnej w Zabrzu, pozującą wraz ze sprzętem przed swoją zabytkową już remizą, przy ulic Pawła Stalmacha 22.

Sądząc po wyposażeniu, zdjęcia wykonano w pierwszych powojennych latach.

Jednostka ta jest spadkobiercą powstałej w 1896 roku Miejskiej Straży Pożarnej i utworzonej w roku 1882 ochotniczej jednostki przy Hucie Donnersmarcka (Huta Zabrze). Ten budynek był jej siedzibą. Od 1927 roku zaś remizą miejskiej straży, gdy hutniczą odpowiednio przekwalifikowano.

Ukończony w roku 1907, według projektu Arnolda Hartmanna, lub Konrada Segnitz i Maxa Bogatzki. Tu wiarygodne źródła są sprzeczne.

Tu jest bardzo ładna pocztówka z budynkiem remizy.

Historia strażaków do 1945 roku kończy się tragicznie, gdyż w trakcie akcji gaśniczej rozstrzelani zostali przez żołnierzy sowieckich.

1

Tu warto zwrócić uwagę na dwa wozy pamiętające chyba jeszcze I wojnę światową.

2

Nowo utworzoną przez wojennego komendanta miasta jednostką dowodził Ignacy Sobolewski. Po przekazaniu Zabrza władzom polskim 19 marca, decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 24 marca został nim kpt. poż. Jerzy Królicki. Dopiero 17 marca komenda sowiecka przekazała majątek straży i budynek. Był to jeden trzykołowa samochód i pompa. Reszta została przez sowietów rozkradziona. Pierwszy niezbędny sprzęt i samochody sprowadził kpt. Królicki z demobilu aż z okolic Gdańska. Sześć samochodów ciężarowych przystosowano do służby pożarniczej.

Dwa niemieckie wozy strażackie i autodrabinę odnalazł Królicki w Zgorzelcu.

Odchodząc z Zabrza 1 października 1949 roku, komendant otrzymał specjalne podziękowanie od wicewojewody Jerzego Ziętka (Jorga).

Zdjęcia udostępnił znajomy kolekcjoner.

Opracował: Andrzej Dutkiewicz.                                                                            04.02.2021.