Muzeum – dokumenty

Arbeitsbuch – Książeczka Pracy – Hindenburg 1936

Arbeitsbuch – Książeczka Pracy, wprowadzona została w Niemczech w 1883 roku jako obowiązek dla wszystkich robotników w przemyśle i rzemiośle. Miało to zapobiec wykorzystywaniu przez nich różnic w wysokości wynagrodzenia u poszczególnych pracodawców poprzez zmiany miejsca pracy. Był to środek drastycznie ograniczający wolność wykonywania zawodu.

Deutsches Reich.

Arbeitsbuch

Arbeitsamt Hindenburg.

Abwehrgrube Klausberg

W III Rzeszy dnia 26 lutego 1935 wprowadzono nową ustawę regulującą jej użytek. Arbeitsbuch stał się ważnym środkiem regulującym mobilizacją sił roboczych do wykonania tzw: Planu Czteroletniego którego celem były likwidacja bezrobocia i przygotowanie kraju do wojny. Powyższy Arbeitsbuch wystawiony został 5 lutego 1936 dla Aloisa Schuberth, pracownika kopalni Abwehrgrube w Klausberg, czyli kop. Mikulczyce. Na str. 5 widoczna pieczątka Urzędu pracy w Hindenburg O/S. Na stronie 6 pieczątki biura kopalni. W Niemieckiej Republice Demokratycznej dokumentu tego używano aż do 1967 roku.